asal_letters
asal_active_letters_white

Advanced Skills for Active Living

ASAL – “Advanced Skills for Active Living” is een project gefinancierd door het ERASMUS + Sport-programma, dat wordt uitgevoerd in Griekenland, Italië, Spanje, Tsjechië en België. Het project maakt deel uit van een algemene strategie die gebruik maakt van lichaamsbeweging en sportactiviteiten binnen het gebied van geestelijke gezondheid. Op basis van de resultaten van twee zeer relevante initiatieven, met name “MENS” (Mental European Network of Sport Events) en “EVENTS” (European Voluntary Events for Therapy through Sports), voegt ASAL de trainings- / onderwijscomponent aan deze strategie toe.

Het basisdoel is om professionelen binnen de sportwetenschap en op het gebied van lichamelijke activiteit te trainen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen werken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze kunnen na de training diensten van hoge kwaliteit aanbieden en het therapeutische proces ondersteunen.

De hoofddoelen van het project zijn:

  • In kaart brengen van ‘good practices’ uit het Europese werkveld en het bepalen van de noden van professionelen met betrekking tot hun engagement binnen de Geestelijke Gezondheiszorg.
  • De ontwikkeling van een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding, gericht op sportwetenschappers en sportcoaches, zodat ze op een correcte manier hun kennis kunnen toepassen om mensen met een psychische kwetsbaarheid of problematiek te ondersteunen.
  • De professionelen die deelnemen aan de opleiding uitrusten met de nodige kennis en vaardigheden. Daarnaast zullen ze belangrijke werkervaring opdoen tijdens een stage van 3 maanden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
  • De bewustwording verhogen van het belang van een aanbod van gespecialiseerde fysieke activiteiten voor mensen met een psychische problematiek bij partnerlanden en op het algemene EU niveau.