asal_letters
asal_active_letters_white

Resultaten

Onderzoeksresultaat

Een wetenschappelijke paper die het resultaat is van het onderzoeksproces dat ‘good practices’ in kaart brengt die toegepast worden in de het veld van Sport en fysieke coaching met betrekking tot geestelijke gezondheid alsook de noden van de professionelen met betrekking tot hun engagement binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Opleiding

Dit resultaat is een gespecialiseerde opleiding, aangeboden aan Sportwetenschappers en sportcoaches, zodat ze de mogelijkheid hebben om hun kennis toe te passen binnen het werken met mensen met een psychische problematiek.

Eindverslag

Dit verslag wordt geschreven door de deelnemers aan de opleiding en vat hun leerervaring samen.

ASAL  Onderzoeksresultaat.pdf