asal_letters
asal_active_letters_white

Pokročilé dovednosti pro aktivní život

ASAL – „Pokročilé dovednosti pro aktivní život“ je projekt financovaný z programu ERASMUS+ Sport, který je realizován v Řecku, Itálii, Španělsku, České republice a Belgii. Projekt je součástí celkové strategie, která využívá přínosů pohybových a sportovních aktivit pro zlepšení duševního zdraví. Na základě výsledků dvou spřízněných iniciativ, tj. „MENS“ (Mental European Network of Sports Events) a „EVENTS“ (Evropské setkání „Terapie sportem“), přidává projekt ASAL do této celkové strategie element vzdělávání/školení.

Základním cílem projektu je vyškolit odborníky z oblasti sportovních věd a tělesné výchovy tak, aby získali dovednosti potřebné k zapojení a práci v organizacích, poskytujících podporu lidem s duševním onemocněním, a tak přispět ke zdárnému terapeutickému procesu.

Projekt má tyto cíle:

  • Zmapovat osvědčené postupy uplatňované v této oblasti v celé Evropě a zhodnotit potřeby odborníků, pokud jde o jejich zapojení do organizací péče o duševní zdraví.
  • Vytvořit komplexní specializovaný vzdělávací kurz určený profesionálům v oblasti sportovních věd a tělesné výchovy, aby byli schopni správně přizpůsobit své vzdělání a podpořit lidi s problémy duševního zdraví.
  • Vybavit odborníky, kteří se budou účastnit vzdělávacího programu, novými znalostmi a dovednostmi, jakož i důležitými pracovními zkušenostmi, které získají během 3 měsíční stáže v organizaci poskytující péči o duševní zdraví.
  • Zvýšit povědomí o významu specializovaných služeb zaměřených na pohybové aktivity pro lidi s problémy s duševním zdravím v partnerských zemích projektu i obecně v celé EU.