asal_letters
asal_active_letters_white

Výstupy

Výstupy z výzkumu

Výstupem bude souhrnná zpráva, která bude prezentovat výsledky realizovaného výzkumu a která popíše jednak osvědčené postupy aplikované v oblasti sportu a tělesné výchovy ve vztahu k duševnímu zdraví a jednak potřeby profesionálů, pokud jde o jejich zapojení v organizacích poskytujících péči o duševní zdraví.

Školicí kurz

Výstupem bude specializovaný školicí kurz určený profesionálům v oblasti sportovních věd a tělesné výchovy, kteří budou schopni správně přizpůsobit své vzdělání a podpořit lidi s duševními problémy.

Závěrečná práce

Výstupem bude závěrečná práce účastníků kurzu, ve které shrnou své zkušenosti se školicím kurzem.

Close Menu
Menu