Ολοκλήρωση Διαδικτυακού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Έργου “Advanced Skills for Active Living” (ASAL)

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου ASAL – “Advanced Skills for Active Living”, το οποίο διεξήχθη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, 10:00 – 14:00, με τη συμμετοχή περισσότερων από 174 ατόμων. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ASAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ Sport,  υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Βέλγιο. Βασικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής, Επιστήμης του Αθλητισμού, Υγείας και άλλων σχετικών κλάδων, ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να απασχοληθούν σε δομές που εξυπηρετούν ανθρώπους που ζουν με ψυχικά νοσήματα, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνδράμοντας έτσι στη θεραπευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγινε μία συνολική παρουσίαση του έργου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τόσο τα ευρήματα της έρευνας που υλοποίησαν οι εταίροι, όσο και τα επιμέρους αποτελέσματα του ASAL στις χώρες που συμμετείχαν. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του προγράμματος, η οποία θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θεματικές όπως ο αθλητισμός κι η ενεργή ζωή σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η σύνδεση σωματικής άσκησης και ψυχικής υγείας.

Το ASAL αποτέλεσε μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που αξιοποιεί τη φυσική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Συντονιστής του έργου είναι η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ (Ελλάδα), ενώ συμμετέχουν επίσης οι:  COOS Marche (Ιταλία), Fundación Intras (Ισπανία), Fokus Praha (Τσεχική Δημοκρατία), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελλάδα), Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος (Ελλάδα) και ENAMLH European Network (Βέλγιο).

Λίγα λόγια για την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»:

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων. Συνεργάζεται με ελληνικούς, αλλά κι ευρωπαϊκούς φορείς, στοχεύοντας στη δημιουργία εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.edra-coop.gr/el/

Επικοινωνία: 210-5913826, info@edra-coop.gr

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.