Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Έργο ASAL

Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Έργο ASAL

H Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ανακοινώνει την έναρξη του του Ευρωπαϊκου έργου με τον τίτλο ASAL – “Advanced Skills for Active Living”. Το ASAL είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ Sport, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Βέλγιο. Βασικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες από τους τομείς Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να απασχοληθούν σε δομές που εξυπηρετούν ψυχικά πάσχοντες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνδράμοντας έτσι στη θεραπευτική τους διαδικασία. Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Ανκόνα, τον Φεβρουάριο 2019 και διοργανώθηκε από τον Ιταλό εταίρο του έργου COOS Marche. Στη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να σχεδιάσουν τις δράσεις του έργου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2020.


Διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου εδώ.